Omslagstecknare: 

Innehåll:

  • Luftpiraterna
  • Fantomens ö
  • Corba - Den mystiska staden
  • Segraren
  • Miriam

 

Titel:

Luftpiraterna 30 sidor

Tecknare:

Wilson McCoy

Den:

21:e Fantomen

Motståndare:

 

Publicerad tidigare i:

Fa 

Allierade:

 

Utspelas år:

 

Handling:

 

Föremål/Plats:

 

Titel:

Fantomens ö 25 sidor

Tecknare:

Wilson McCoy

Den:

21:e Fantomen

Motståndare:

 

Publicerad tidigare i:

Fa 

Allierade:

Utspelas år:

 

Handling:

 

Föremål/Plats:

 

Titel:

Corba - Den mystiska staden 31 Sidor

Tecknare:

Wilson McCoy

Den:

21:e Fantomen

Motståndare:

 

Publicerad tidigare i:

Fa 

Allierade:

 

Utspelas år:

 

Handling:

 

Föremål/Plats:

 

Titel:

Segraren 24 sidor

Tecknare:

Wilson McCoy

Den:

21:e Fantomen

Motståndare:

 

Publicerad tidigare i:

Fa 

Allierade:

Utspelas år:

 

Handling:

 

Föremål/Plats:

 

Titel:

Miriam 15 sidor

Tecknare:

Wilson McCoy

Den:

21:e Fantomen

Motståndare:

 

Publicerad tidigare i:

Fa 

Allierade:

Utspelas år:

 

Handling:

 

Föremål/Plats: