Omslagstecknare: 

Innehåll:

  • Den falske Fantomen

 


 

Titel:

Den falske Fantomen 31 sidor

Tecknare:

Lee Falk & Ray Moore

Den:

21:a Fantomen

Motståndare:

Köpman Joe

Publicerad tidigare i:

 

Allierade:

Devil

Utspelas år:

 

Handling:

En fånge rymmer och stjäl Fantomen kläder medan han simmar. Han nyttjar identiteten till att tillskansa sig stora förmåner

Föremål/Plats:

Djupa skogarna