Krönika nr 1

Omslagstecknare: Hans Lindahl

Innehåll:
  • Ankomsten (Hans Lindahl & Ulf Granberg)
  • Fakta-Krönika, Johannitorden (Kari Läppinen)

Titel:

Historien om Walkers klippa

16 sidor

Tecknare:

Lee Falk & Sy Barry

Den:

1:a

Fantomen

Motståndare:

Pirater

Publicerad tidigare i:

Fa 11/70

Allierade:

Caribo

Utspelas år:

1492-1536

Handling:

Columbus resa till Amerika, upptäckt av Walkers klippa, piratöverfall.

Föremål/Plats:

Walkers klippa


Titel:

Mannen från havet

12 sidor

Tecknare:

Lee Falk & Sy Barry

Den:

1:a

Fantomen

Motståndare:

Wasaka-krigare

Publicerad tidigare i:

Fa 3/76

Allierade:

Pygméer, Xuran

Utspelas år:

1536

Handling:

Fantomen befriar sina små vänner från Wasaka-jättarna.

Föremål/Plats:

Tidig version av Fantomendräkten


Titel:

Hämnaren

29 sidor

Tecknare:

Jaime Vallvé

Den:

1:a

Fantomen

Motståndare:

Singpirater, El Aswad

Publicerad tidigare i:

Fa 12/76

Allierade:

Abu Simba

Utspelas år:

1526-1537

Handling:

Fantomen tar sig an en singpirat och förlorar, tränar upp sig och vinner.

Föremål/Plats:

Dödskallegrottan & tronen skapas,


Titel:

Skatten från Rhodos

31 sidor

Tecknare:

Kari Leppänen

Den:

1:a

Fantomen

Motståndare:

Suliman

Publicerad tidigare i:

Fa 6/80

Allierade:

Slavar

Utspelas år:

1538

Handling:

Fantomen rentvår Simon Walkers namn

Föremål/Plats:

Rullan över Johannes Döparens Broderskap